ពួកយើងជានរណា

Smile គឺជាម៉ាតដែលបើកបម្រើការ ២៤ម៉ោងដំបូងគេបង្អស់នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ។ ហាងរបស់យើង គឺនាំចូលពីបរទេសនូវទំនិញដែលហាងដ៏ទៃទៀតមិនមានដូចជា ផ្លែឈឺស្រស់ សាច់ បន្លែ នំបុ័ង និងទំនិញក្នុងស្រុកជាច្រើនទៀតដែលអ្នកត្រូវការប្រចាំថ្ងៃ។

អ្វីដែលយើងខុសប្លែកពីហាងដ៏ទៃ

Smile ម៉ាតពួកយើងបើកបម្រើការ ២៤ ម៉ោងដូច្នេះអតិថិជនទាំងអស់អាចទិញបានគ្រប់ពេលវេលា។ អតិថិជនរបស់យើងភាគច្រើនចូលចិត្ដធ្វើការទិញទំនិញនៅពេលយប់ព្រោះអាចកាត់បន្ថយត្រូវកម្ដៅថ្ងៃក្ដៅ និង ស្ទះចរាចរណ៍។

ពួកយើងនាំចូលនៅផលិតផល គ្រឿងទេស ពីប្រទេសអូស្រា្ដលី និង អាមេរិក ដែលអតិថិជនមិនអាចរកនៅហាងដ៏ទៃទៀតនៅប្រទេសកម្ពុជា ក្នុងនេះក៏រួមមាន ម្ហូបក្លាស់សេកក ឥវ៉ាន់ត្រជាក់ដីចជា ឈីសនិងទឹកដោះគោ។

ពួកយើងចង់ឲ្យអតិថិជនរបស់យើងមានទំនុកចិត្ដគ្រប់មុខលើទំនិញដែលយើងលក់។នេះហើយទើបពួកយើងមានគោលការណ៍ដែលអាចឲ្យអតិថិជនអាចធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរទំនិញបានដែលគោលការណ៍នេះហាងដ៏ទៃទៀតមិនមាននោះទេប្រសិនបើមិនពេញចិត្ដនិងគុណភាពរបស់ទំនិញណាមួយ។